Απάντηση:Ν. 3848/2010

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 2014-01-24

Συνάδελφοι, έχετε δίκιο. Ο 3848 είναι δίκαιος, γιατί προϋποθέτει επιτυχία ΑΣΕΠ και δεν "μπάζει" κόσμο από τα παράθυρα. Είμαι διορισμένος με τον ΑΣΕΠ του 2007 και ξέρω πολύ καλά τι θα πει διάβασμα, γι΄αυτό και τα έχω πάρει με ειδικές κατηγορίες και ειδικά με ιδιωτικούς που διορίζονται ως αναπληρωτές. Οι τελευταίοι μάλιστα το παίζουν και αυθεντίες λόγω υψηλής προϋπηρεσίας. Στο σχολείο μου φέτος εργάζονται 5 αναπληρωτές εκ των οποίων οι 4 είναι από το ιδιωτικό του Νομού που έκλεισε και έχουν τεράστιες προϋπηρεσίες. Δυστυχώς, αυτή η κατάσταση, αν δεν αλλάξει σύντομα το σύστημα διορισμών και το σύστημα προσλήψεων αναπληρωτών, θα διαιωνίζεται και εσείς με επιτυχία/επιτυχίες ΑΣΕΠ θα ψάχνετε δουλειά.

Νέο σχόλιο