Απάντηση Υπουργείου σε επιστολή ΠΑΣΑΦ για τις προσλήψεις σχ. έτους 2013-14

2013-03-25 17:25

 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΣΑΦ

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,


Ως Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Φιλολόγων, που εκπροσωπεί χιλιάδες συναδέλφους, ζητούμε την έγγραφη απάντησή σας στα εξής φλέγοντα ερωτήματα για το μέλλον των αναπληρωτών εκπαιδευτικών:
Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα (Μεσοπρόθεσμο) για δυόμιση χιλιάδες αναπληρωτές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το επόμενο σχολικό έτος, ζητούμε να μάθουμε ποιος θα είναι ο αριθμός των αναπληρωτών από τον κρατικό προϋπολογισμό και ποιος από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ; Πόσες είναι οι πιστώσεις για τους αναπληρωτές; Σημειωτέον πώς οι αναπληρωτές δεν καλύπτουμε πλέον έκτακτες ανάγκες αλλά πάγιες λόγω έλλειψης διορισμών.
Τι προτίθεσθε να πράξετε σχετικά με το επικείμενο άνοιγμα των πινάκων των αναπληρωτών; Οι πίνακες θα τροφοδοτηθούν με την προϋπηρεσία και μετά το 2010 και,αν γίνει αυτό, με ποια κριτήρια θα γίνει; Έχουμε ασφαλή την πεποίθηση πώς θα συμφωνήσετε, ώστε οι συνάδελφοι της ειδικής αγωγής να μην προσμετρούν την αποκτηθείσα στην ειδική προϋπηρεσία τους στη γενική, διότι οι όροι πρόσληψης στην ειδική αγωγή διαφέρουν  .
Ποιος θα είναι ο αριθμός των διορισμών; Θα τηρηθεί το ένα προς δέκα -ειρήσθω εν παρόδω πώς αρχικά ήταν ένα προς πέντε- ή θα θυσιαστεί και αυτό στο βωμό των μνημονίων;
Η επικείμενη αύξηση ωραρίου, η οποία θα αποτελέσει ταφόπλακα στο ήδη επιβαρυμένο έργο των εκπαιδευτικών, θα γίνει και αν γίνει - που είναι απευκταίο - πόσες ώρες θα αυξηθεί; Θεωρούμε πώς είναι της παρούσης να συζητηθεί το ωράριο. Γιατί να βάλουν πλάτη οι εκπαιδευτικοί για άλλη μια φορά ;
Πληροφορηθήκαμε πώς μέσω survey οι διευθυντές σχολείων μετρούν με τη μεζούρα τη χωρητικότητα των αιθουσών.Πόσους μαθητές σκοπεύετε να στοιβάξετε στις αίθουσες; Πώς είναι δυνατόν να ευαγγελίζεστε μια καλύτερη Παιδεία με 30 μαθητές στην αίθουσα; Θα γυρίσετε την Ελλάδα πενήντα χρόνια πίσω.
Ενώ υπολογίζετε το κόστος εξοικονόμησης από τη μείωση των αναπληρωτών, έχετε εκτιμήσει την ίδια στιγμή το συνακόλουθο κοινωνικό κόστος (κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας, υποβάθμιση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης,αδυναμία των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν σε αυξημένες ώρες διδασκαλίας λόγω της φύσης του επαγγέλματος και των εξωδιδακτικών τους καθηκόντων,περαιτέρω απαξίωση των καθηγητικών σπουδών) μιας τέτοιας ενέργειας;

Με εκτίμηση,

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου ΠΑΣΑΦ

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

 

............................

β. Προσλήψεις Αναπληρωτών.

Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 (πρώην 7) του άρθρου 11 του Ν.3833/2010, όπως είχε αντικατασταθεί και αναριθμηθεί με την παρ. 4δ του άρθρου 3 του Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212 τ.Α΄), αντικαταστάθηκε με την αρ. 3 του άρθρου 37 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 τ.Α΄/1-7-2011) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. Ζ5 (2) του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.Α΄/12- 11-2012) οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και κατά δέκα τοις εκατό (10%) επιπλέον το 2012. Για τα έτη 2013 και 2014 το ποσοστό προσδιορίζεται σε 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και για τα έτη 2015 και 2016 σε 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Προϋπόθεση της κίνησης των διαδικασιών πρόσληψης, αποτελεί η εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Εγγραφή, η οποία γίνεται κατόπιν σχετικής έγκρισης που δίνεται με Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 του άρθρου 2 παρ. 1.

Για το σχολικό έτος 2013-2014, με την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/92/ οικ. 26986/20-11-2012 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, εγκρίθηκε η πρόσληψη δύο χιλιάδων (2.000x10μήνες=20.000 ανθρωπομήνες) Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών στην Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, Μουσικά Σχολεία Καλλιτεχνικά Σχολεία, ΣΜΕΑ & ΚΕΔΔΥ, Ξένα και Μειονοτικά, 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα και Λυκειακές Τάξεις αυτού, Σιβιτανίδειος Σχολή, Σχολείο Αρμένικου Κυανού Σταυρού και Ελληνικό Γυμνάσιο – Λύκειο του Λονδίνου.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω έγκριση εκδόθηκε αφού ελήφθη υπόψη η υπ’ αρ. 9561/1-11-2012 πρόταση του Υπουργού Παιδείας.

Η κατανομή του εγκεκριμένων προσλήψεων κατά βαθμίδα και ειδικότερη κατηγορία γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας.

.........................................

 ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ