ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΔΡΑΣΕΙΣ

2011-11-26 12:35

Ο σύλλογος είναι υπό σύσταση. Έχει ενδιαφερθεί ένας ικανός αριθμός αδιόριστων Εκπαιδευτικών και μόλις συγκεντρωθούν τα χρήματα και οριστικοποιηθούν όλες οι ενέργειες κυρίως από την πλευρά του δικηγόρου θα είμαστε και επίσημα σύλλογος που θα μπορεί να διεκδικεί συντονισμένα και με περισσότερη οργάνωση.