Συνάντηση ΠΑΣΑΦ με Μπαμπινιώτη

2012-05-02 12:50

Την Δευτέρα, 30 Απριλίου, πραγματοποίηθηκε συνάντηση της προέδρου και μελών του συλλόγου ΠΑΣΑΦ με τον Υπουργό Παιδείας κ. Γ.Μπαμπινιώτη.Η συνάντηση έγινε σε θετικό και ήρεμο κλίμα.Ο Υπουργός άκουσε με προσοχή τα αιτήματα του συλλόγου και υποσχέθηκε πως θα συζητήσουν τα θέματα που τέθηκαν και θα ενημερώσουν το σύλλογο για τα αποτελέσματα της συζήτησης.Το βασικό βέβαια αίτημα ήταν η άρση της β'ανάθεσης της Ιστορίας σε άλλες ειδικότητες και οριστική επιστροφή και διδασκαλία του μαθήματος σε Φιλολόγους,μόνιμους και αναπληρωτές.Άλλα θέματα που τέθηκαν είναι η επαναλειτουργία των Βιβλιοθηκών,απαραίτητο για τα project,καθώς και η σωστή εφαρμογή της ενισχυτικής διδασκαλίας και ΠΔΣ με άντληση καθηγητών από τον πίνακα των αναπληρωτών με πλήρες ωράριο διδασκαλίας.