ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

 

 

Προκειμένου να ιδρυθεί ο Πανελλήνιος Σύλλογος αναπληρωτών έχουμε δημιουργήσει έναν λογαριασμό για να πληρώσουμε τα έξοδα του δικηγόρου. Ο λογαριασμός είναι στην Εθνική:784/506021-45 στα ονόματα : Βρεχτούρα, Γαρδίκας, Γιώτα, Πράτα. Το κατατεθέν ποσό είναι 10 ευρώ. Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στην ίδρυση του συλλόγου είναι καλοδεχούμενος.
 Σε περίπτωση που καταθέσετε το ποσό των 10 ευρώ μην αμελήσετε να σημειώσετε το ονοματεπώνυμό σας.
 
 
 
 
σημ. Όσοι πληρώσετε ή όσοι ήδη πληρώσατε συνδρομή 10 ευρώ
         συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ.